Bezpłatne szkolenia dla miłośników wędkarstwa i rybactwa


Gmina Tomaszów Lubelski wraz z Rybacką Lokalną Grupą Działania "Roztocze" zaprasza na cykl szkoleń organizowanych dla miłośników wędkarstwa i rybactwa w ramach realizacji operacji "Organizacja szkoleń, konferencji i Wizyty studyjnej na terenie obszaru realizacji Lokalnej Strategii rozwoju", która współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.

Pierwsze szkolenie odbędzie się w Karczmie Karpiówka przy ul. Zamojska 5 w Bełżcu w dniu 31 lipca 2019 r. od godz. 10:00
Tematyka szkolenia obejmuje "Innowacyjne metody wylęgarnicze ryb"
Szkolenie dotyczyć będzie aktualnego stanu wiedzy oraz najnowszych metod stosowanych w wylęgu, w tym metod wylęgarniczych lipienia – wybiórczy temat z zakresu innowacji w wylęgu ryby z rodziny łososiowatych.
Omówione zostaną sposoby hodowli uwzględniające specjalistyczne metody recyrkulacji wody w chowie tych ryb.

Szkolenia organizowane w ramach wspomnianej operacji są bezpłatne, a w trakcie szkoleń przewidziany jest poczęstunek dla wszystkich uczestników i miła niespodzianka.

Terminarz bezpłatnych szkoleń przedstawia się następująco:

1) 31.07.2019
Karczma Karpiówka, 22-670 Bełżec ul. Zamojska 5
szkolenie od 10:00 do 16:00

temat: "Innowacyjne metody wylęgarnicze ryb"
Szkolenie dotyczyć będzie aktualnego stanu wiedzy oraz najnowszych metod stosowanych w wylęgu, w tym metod wylęgarniczych lipienia – wybiórczy temat z zakresu innowacji w wylęgu ryby z rodziny łososiowatych.
Omówione zostaną sposoby hodowli uwzględniające specjalistyczne metody recyrkulacji wody w chowie tych ryb

2) 07.08.2019
Restauracja Natura, 22-440 Krasnobród ul. Zamojska 23
szkolenie od 10:00 do 16:00

temat: "Dobrostan Ryb"
Szkolenie będzie obejmowało zagadnienia dotyczące:
dobrostanu ryb, w tym metod jego określania, charakterystyki i objawów obniżenia dobrostanu ryb, wpływu jakości wody na ten dobrostan, przedstawienia stanu prawnego dotyczącego dobrostanu ryb oraz wpływu pogorszenia dobrostanu ryb na jakość surowca rybnego, warunków sprzedaży żywych ryb, metod humanitarnego uśmiercania ryb.

3) 14.08.2019
Restauracja Xavier, 22-680 Lubycza Królewska ul. Jana III Sobieskiego 14

temat: "Typologia łowisk, metody profilaktyki ogólnej w hodowli ryb"
Szkolenie będzie dotyczyć omówienia różnych rodzajów łowisk dla  wędkarzy, od łowisk stojących, przez płynące po łowiska specjalne; omówione zostaną przykłady typów takich łowisk, baza łowisk w Polsce, ich wykorzystanie w celach rekreacyjnych, komercyjnych i innych. Szkolenie ma na celu zaznajomienie szkolących z metodami dezynfekcji stosowanymi w akwakulturze -jako metody profilaktyki ogólnej w chowie i hodowli ryb, polegającą na przestrzeganiu zasad higieny poprzez wykorzystanie naturalnych metod oraz stosowanie środków chemicznych.

4) 11.09.2019
Restauracja Xavier, 22-680 Lubycza Królewska ul. Jana III Sobieskiego 14

temat: "Rozwój gospodarstw rybackich"
Przetwórstwo lokalne w praktyce, innowacja w gospodarstwie rybackim, w tym możliwość wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii, analiza najnowszych przepisów z zakresu weterynarii oraz dokumentacja w gospodarstwie rybackim, analiza przepisów Prawa wodnego w prowadzeniu gospodarstwa rybackiego, rozwijania działalności gospodarczej sektora rybackiego, utrzymywania miejsc pracy w sektorze rybackim oraz zdobywania nowych umiejętności zawodowych związanych z sektorem akwakultury i rybołówstwa.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska