Wnioski o stypendium socjalne dla uczniów


Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Starym Dzikowie, informuje, że od 2 do 16 września 2019 r. można składać wnioski o stypendium socjalne dla uczniów. Formularz wniosku można pobrać tutaj lub przy okienku kasy w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie. Wnioski można składać w kasie Urzędu Gminy.

Do wniosku należy dołączyć:
1. Zaświadczenie jeśli uczeń uczęszcza do szkoły średniej
2. Ksero ostatniej zapłaconej składki KRUS
3. Zaświadczenie o ilości ha przeliczeniowych
4. Zaświadczenie od pracodawcy o wysokości pobranego wynagrodzenia netto za m-c sierpień

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska