Wizyta Pani Minister Anny Schmidt-Rodziewicz w Gminie Stary Dzików


W niedzielę sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Anna Schmidt-Rodziewicz odwiedziła Gminę Stary Dzików, gdzie wraz ze Starostą Zenonem Swatkiem i Wójtem Tomaszem Jabłońskim obejrzała wyremontowany odcinek drogi Cewków – Dobra. Pani Minister podkreśliła, że dzięki dobrej współpracy między samorządami w tym roku została wyremontowana część drogi, a w przyszłym roku jest konieczność dokończenia remontu drogi łączącej powiaty: Lubaczowski i Przeworski. Następnie Minister Anna Schmidt-Rodziewicz uczestniczyła w spotkaniu z mieszkańcami Starego Dzikowa i w swoim wystąpieniu zaakcentowała, iż wiele inwestycji, które powstało na terenie Powiatu Lubaczowskiego to zasługa dobrej współpracy pomiędzy Panią Poseł, a samorządowcami. Na zakończenie Wójt Gminy podziękował posłance Prawa i Sprawiedliwości za wsparcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska