Rachunek bankowy do wpłat należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Informujemy, że wpłat należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na specjalnie do tego celu przeznaczony pomocniczy rachunek bankowy Gminy:

Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, Oddział/Filia w Starym Dzikowie
08 9101 0003 2014 6100 0039 0054


Na podstawowy rachunek, można dokonywać wszelkich innych wpłat należności wobec Gminy:

Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, Oddział/Filia w Starym Dzikowie
21 9094 0006 2001 0000 0039 0001

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska