XVII (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy


W środę 9 października 2019 r. o godz. 8.00 w sali narad w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 86 w Starym Dzikowie odbędzie się XVII sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Podjęcie uchwały Nr 88/XVII/2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2019 dotyczących realizacji zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 105008R ulica boczna Cieszanowska za Bożnicą w miejscowości Stary Dzików".
7. Podjęcie uchwały Nr 89/XVII/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr 86/XVI/2019 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 25 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok.
8. Zakończenie posiedzenia.

Obrady będą transmitowane na żywo pod tym linkiem.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska