Spotkanie z Poseł Teresą Pamułą


W niedzielę 01.12.2019 r. na spotkanie z panią Poseł Teresą Pamułą przybyło wiele osób zainteresowanych dalszym rozwojem gminy Stary Dzików. Najważniejszymi z poruszanych tematów były bieżące problemy mieszkańców, remonty dróg gminnych, omawiano też dalszą współpracę władz gminy z powiatem lubaczowskim w zakresie remontów dróg powiatowych. Sprawy dotyczące oświaty, rolnictwa, jak również informacja p. poseł o pracach sejmowych zdominowały dalszą owocną część spotkania.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska