XXIII sesja Rady Gminy


W środę 29 stycznia 2020 r. o godz. 12.00 w sali narad w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 86 w Starym Dzikowie odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Przedstawienie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani na 2020 r.
7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zespołu Dzielnicowych w Gminie Stary Dzików z oceny stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego za 2019 r.
8. Podjęcie uchwały Nr 124/XXIII/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Dzików na 2020 r.
9. Podjęcie uchwały Nr 125/XXIII/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 r.
10. Podjęcie uchwały Nr 126/XXIII/2020 w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
11. Podjęcie uchwały Nr 127/XXIII/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji pani Renaty Sutor z dnia 6 grudnia 2019 r.
12. Podjęcie uchwały Nr 128/XXIII/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji pani Renaty Sutor z dnia 29 listopada 2019 r.
13. Podjęcie uchwały Nr 129/XXIII/2020 w sprawie nabycia nieruchomości.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie posiedzenia.

Obrady będą transmitowane na żywo pod tym linkiem.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska