XVIII Międzywojewódzki Przegląd Grup Obrzędowych "Wątki folkloru ludowego"


11 zespołów obrzędowych z województwa podkarpackiego i lubelskiego, prezentowało ludowe zwyczaje i obrzędy podczas XVIII Międzywojewódzkiego Przeglądu Grup Obrzędowych "Wątki folkloru ludowego" 2. lutego w Starym Dzikowie. Patronat honorowy nad konkursem sprawował Starosta Powiatu Lubaczowskiego.

Uczestnicy pokazali  m.in. fragmenty staropolskiego wesela, widowisko dotyczące narodzin dziecka i emocji, jakie towarzyszyły temu wydarzeniu, wyrabianie gromnic, tradycje kolędnicze i wiele innych ciekawych obrzędów i zwyczajów, które dziś są już tylko wspomnieniem.

Komisja w składzie:

Inka Kamińska – aktor, instruktor teatralny z CK w Przemyślu
Jerzy Dynia – muzyk, folklorysta z Rzeszowa
dr Andrzej Karczmarzewski – etnograf z Rzeszowa,

po obejrzeniu 11 prezentacji przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

Nagrodę Grand Prix pieniężną w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych) ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu dla Zespołu Ludowego SONINA z Soniny za spektakl "Wesele Sonińskie – kołacz".

Dwie równorzędne I Nagrody pieniężne w wysokości po 600 zł (sześćset złotych) każda dla:

Zespołu Obrzędowego LASOWIACZKI z Baranowa Sandomierskiego za spektakl "Na Gromniczną" (nagroda ufundowana przez Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie),

Zespołu Obrzędowego TKACZE z Wysokiej za spektakl "Jesienny wieczór u tkacza Zembronia" (nagroda ufundowana przez Wójta Gminy Stary Dzików).

II Nagroda pieniężna w wysokości 500 zł (pięćset złotych) ufundowana przez  Bank Spółdzielczy w Lubaczowie (400 zł) i Centrum Kulturalne w Przemyślu (100 zł) dla Zespołu Folklorystycznego FOLUSZ z Giedlarowej za spektakl "Z Kozą na Nowy Rok".

III Nagroda pieniężna w wysokości 400 zł (czterysta złotych) ufundowana przez Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie dla  Zespołu Śpiewaczo-Obrzędowego JARZĘBINA z Bukowej za spektakl "Kumie zróbcie mi gromnice".

Pozostałe grupy otrzymały wyróżnienia i nagrody w wysokości 300 zł. Wszystkie zespoły wyjechały też z Dzikowa z pamiątkowymi "Gliniakami", ufundowanymi przez Wójta Gminy Stary Dzików.

Organizatorami Przeglądu byli: Wójt Gminy Stary Dzików, Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie, Centrum Kulturalne w Przemyślu, a współorganizatorem Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie, zaś patronat honorowy sprawował Starosta Lubaczowski.

Źródło: http://powiatlubaczowski.pl/zespol-ludowy-sonina-z-grand-prix-przegladu-watki-folkloru-ludowego/

Galeria zdjęć


Przegląd na innych stronach:

Centrum Kulturalne w Przemyślu – protokół

Centrum Kulturalne w Przemyślu – fotorelacja

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie

lubaczow.tv – występ zespołu "Jamniczanki"

lubaczow.tv – występ zespołu "Jarzębina"

lubaczow.tv – występ zespołu z Kolbuszowej Górnej

lubaczow.tv – występ zespołu "Tkacze"

lubaczow.tv – występ zespołu "Lasowiaczki"

lubaczow.tv – występ zespołu "Białoboczoki"

lubaczow.tv – występ zespołu z Pigan

lubaczow.tv – występ zespołu "Stokrotki"

lubaczow.tv – występ zespołu z Sierakowa

lubaczow.tv – występ zespołu "Folusz"

Katolickie Radio Zamość

lubaczow.tv – rozpoczęcie Przeglądu, występ zwycięskiego zespołu "Sonina", ogłoszenie wyników i zakończenie

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska