Apel Wójta Gminy Stary Dzików do mieszkańców gminy


Szanowni Mieszkańcy Gminy Stary Dzików!

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zdrowotne proszę o ograniczenie załatwiania spraw w Urzędzie Gminy i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej poprzez osobiste wizyty i załatwianie tych spraw w miarę możliwości drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztową. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, prosimy jednak o ograniczenie wizyt w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy wyłącznie do spraw, które tego pilnie wymagają.

Proszę, aby uczniowie pozostawali w domach i by nie przebywali w miejscach publicznych. Proszę także, abyśmy wszyscy w miarę możliwości ograniczali wizyty nie tylko w urzędach, ale też w przychodniach, placówkach handlowych, bankach. Należy mieć świadomość, iż brak odpowiedzialności może stanowić realne zagrożenie dla członków naszych rodzin – osób starszych, mniej odpornych.

Jednocześnie przypominam, że organem wiodącym w zwalczaniu wirusa SARS-CoV-2 jest Inspekcja Sanitarna. Jeżeli zauważyliście Państwo u siebie lub osób bliskich niepokojące objawy lub należycie do grupy ryzyka (pobyt za granicą, kontakt z osobami z innych krajów) proszę o kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lubaczowie:
- w godzinach 7.00-15.00 tel. (16) 632-15-28,
- po godzinie 15.00 tel. 696-428-403.

                                                                                                            Wójt Gminy Stary Dzików
                                                                                                                 Tomasz Jabłoński

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska