Ograniczenia w pracy Urzędu Gminy w Starym Dzikowie


W związku z rosnącą liczbą przypadków wystąpienia koronawirusa, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie i podległych jednostek, wprowadzone zostają od 16 marca 2020 roku zdecydowane ograniczenia kontaktów interesantów z urzędnikami. Decyzja Wójta Gminy Stary Dzików obowiązuje do odwołania.

Urząd Gminy w Starym Dzikowie oraz podległe mu jednostki będą pracować w dotychczasowych godzinach, ograniczona do niezbędnego minimum zostaje jednak bezpośrednia obsługa mieszkańców. Wszystkie urzędowe sprawy prosimy załatwiać drogą:
- telefoniczną: (16) 631-80-50,
- mailową: urzad@starydzikow.pl,
- listownie: Urząd Gminy w Starym Dzikowie, ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików
oraz wykorzystując platformę ePUAP.

Sprawy pilne wymagające bezpośredniego kontaktu będę załatwiane tylko po wcześniejszym uzgodnieniu przez telefon w Sekretariacie Urzędu, bez możliwości wejścia na piętra budynku. W takich przypadkach prosimy o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących, będąc pewnym o dobrym stanie własnego zdrowia oraz z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym bezpiecznej odległości. Jedynym wejściem do budynku jest wejście główne, wejście boczne zostaje zamknięte.

Kasa Urzędu Gminy zostaje zamknięta. Wszelkie wpłaty, opłaty i podatki prosimy regulować wyłącznie poprzez przelewy bankowe.

Numer rachunku bankowego Urzędu Gminy, na który należy dokonywać wpłat należności wobec Gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, Oddział/Filia w Starym Dzikowie
08 9101 0003 2014 6100 0039 0054

Numer rachunku bankowego Urzędu Gminy, na który można dokonywać wszelkich innych wpłat należności wobec Gminy:
Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, Oddział/Filia w Starym Dzikowie
21 9094 0006 2001 0000 0039 0001

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska