Ograniczenie pracy Urzędu Gminy


Od 24.03.2020 r. do odwołania Urząd Gminy pracuje w ograniczonym zakresie czasowym w godzinach 8.00-15.00.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska