Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo dla mieszkańców powiatu lubaczowskiego


Starosta Lubaczowski informuje, że w roku 2021 ustalił dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których od 1 stycznia jest udzielana nieodpłatnie pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja.

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Harmonogramu dyżurów w 2021 roku
dla 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Lubaczowskiego

Punkt nr Adres Godziny działania punktu Podmiot prowadzący Zarządca/administrator lokalu Rodzaj punktu
1 ul. Jasna1
pok. nr 17
37-600 Lubaczów
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30-11.30
Adwokaci, radcowie prawni Starostwo Powiatowe w Lubaczowie NPP
2 ul. Jasna1
pok. nr 17
37-600 Lubaczów
od poniedziałku do piątku
w godz. 11.30-15.30
Organizacja pozarządowa Starostwo Powiatowe w Lubaczowie NPP, NPO, NM

Zgłoszeń w celu umówienia wizyty w punktach dokonuje się:

• telefonicznie pod numerem telefonu: (016) 632 87 06 w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 8.00 do 12.00.

• drogą elektroniczną pod adresem e-mail: npp@lubaczow.powiat.pl, lub

• poprzez strony: www.np.ms.gov.pl, www.lubaczow.powiat.pl/bip w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja - Zapisy na bezpłatne usługi.

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń osobiście.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa oraz informacje na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się na stronie www.lubaczow.powiat.pl/bip w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja a także w poniższym dokumencie .pdf.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Lubaczowskiego (dokument .pdf)

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska