Informacja dot. przedłużania umów dzierżawy


W związku z epidemią wszyscy, którym kończy się umowa dzierżawy z dniem 30 kwietnia 2020 r. a chcą ją przedłużyć,  proszeni są o jak najszybsze złożenie wniosku o jej przedłużenie. Wnioski należy składać do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do Urzędu Gminy lub w formie skanu na adres poczty elektronicznej esamagalska@starydzikow.pl. Formularz wniosku do pobrania poniżej.

Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy

Autor: Elżbieta Samagalska
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska