Apel o oszczędne korzystanie z wody


Szanowni Mieszkańcy gminy Stary Dzików

W związku z brakiem opadów śniegu w zimie oraz bardzo małymi opadami deszczu na wiosnę, znacząco pogarsza się sytuacja hydrologiczna w naszym regionie i gminie. Obniżenie poziomu wód sprawia, że w niedługim okresie czasu odczujemy pierwsze skutki suszy.

Dlatego zwracam się z apelem do mieszkańców o oszczędne korzystanie z wody z sieci wodociągowej w celach gospodarczych. Utrzymujący się okres bezdeszczowy wymusza racjonalne i oszczędne korzystanie z wody pobieranej z sieci gminnej. Nieracjonalne korzystanie z wody, podlewanie ogródków i trawników i wykorzystywanie wody do innych celów może spowodować obniżenie ciśnienia wody w sieci i doprowadzić do możliwych przerw w dostawie wody. Szanujmy wodę, aby była dostępna dla wszystkich Mieszkańców naszej Gminy.


                                                                                                                      Tomasz Jabłoński
                                                                                                                 Wójt Gminy Stary Dzików

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska