Laptopy w ramach Projektu "Zdalna Szkoła"


Pragnę poinformować, że Gmina Stary Dzików znalazła się w gronie beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 i otrzyma 45.000,00 zł na realizację projektu Zdalna Szkoła.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację w szkolnictwie, która związana jest z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Wniosek Gminy Stary Dzików został oceniony pozytywnie i znalazł się na liście wniosków grantowych wybranych do dofinansowania, co oznacza, że samorząd otrzyma 45.000,00 zł na zakup laptopów, które zostaną przekazane do szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy oraz nieodpłatnie udostępnione uczniom na czas prowadzenia zajęć w formie zdalnej. Po powrocie uczniów do szkół, laptopy będą wykorzystywane w szkolnych pracowniach informatycznych. Zakupionych zostanie 18 laptopów.

Projekt Zdalna Szkoła realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.


                                                                                                   Wójt Gminy Stary Dzików
                                                                                                        Tomasz Jabłoński

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska