Chrońmy pszczoły i inne zapylacze!


Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu. W szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu tych środków na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu.

Nieprawidłowo wykonane zabiegi chemicznej ochrony roślin, szczególnie przy użyciu środków owadobójczych, niosą za sobą niezwykle duże zagrożenia dla pszczół i inny zapylaczy.

Aby nie spowodować zatrucia pszczół, wykonując zabiegi chemicznej ochrony roślin należy w szczególności:
stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy;
stosować środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie, uwzględniając zasady i ograniczenia wynikające z treści etykiety danego środka (m.in. stosowanie środka ochrony roślin po oblotach pszczół, zakaz stosowania środków ochrony roślin na roślinach uprawnych w czasie kwitnienia, w miejscach gdzie występują kwitnące chwasty oraz na roślinach pokrytych spadzią);
zabiegi z użyciem środków ochrony roślin wykonywać poza okresem aktywności pszczół np. wieczorem, po zakończeniu oblotu upraw;
w trakcie wykonywania zabiegu zachować odpowiednią odległość od pasiek (minimum 20 m);
przestrzegać okresów prewencji;
współpracować z pszczelarzami w celu uniknięcia zagrożeń dla pszczół;
wykonywać zabiegi sprzętem sprawnym technicznie z aktualnym badaniem stanu technicznego i skalibrowanym, przy prędkości wiatru nie większej niż 4 m/s.

Przypadki upadków pszczół, których przyczyną mogło być nieprawidłowe stosowanie środków ochrony należy zgłaszać do właściwego miejscowo Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie (adres strony internetowej: http://piorin.gov.pl/pk-struktura/pk-ot/).

Materiały edukacyjne dotyczące ochrony owadów zapylających są dostępne pod adresami:
https://www.youtube.com/watch?v=Fp2EnuJCGRk film zrealizowany przez Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu i Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach pt. „Dobra praktyka ochrony roślin – ochrona zapylaczy podczas stosowania środków ochrony roślin”.
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/02_Ochrona+zapylaczy_SRODEK.pdf/7c2c4a77-b20e-1391-46a9-5ba6377e92d8 – broszura „Ochrona zapylaczy podczas stosowania środków ochrony roślin”.


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie
ul. Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów
tel. 17 85 00 370, fax 17 85 00 371
wi-rzeszow@piorin.gov.pl
piorin.gov.pl/wiorin/podkarpackie/

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska