XXVII sesja Rady Gminy


W środę 27 maja 2020 r. o godz. 12.00 w sali narad w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 86 w Starym Dzikowie odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
5. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym
6. Przedstawienie informacji o mieszkaniowym zasobie Gminy Stary Dzików
7. Przedstawienie informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy
8. Przedstawienie informacji z działalności OSP
9. Raport Wójta o stanie gminy
10. Przedstawienie sprawozdania o działalności GOPS
11. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej
12. Informacja z działalności gospodarczej sołectw
13. Podjęcie uchwał
14. Sprawy różne
15. Zakończenie posiedzenia

Obrady będą transmitowane na żywo pod tym linkiem.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska