Przypomnienie o płatnościach za odbiór odpadów komunalnych


Przypominamy, że dnia 20.07.2020 r. upłynął termin płatności za odbiór odpadów komunalnych za 3. kwartał - lipiec, sierpień, wrzesień.

Prosimy o dokonanie wpłat na numer rachunku bankowego 08 9101 0003 2014 6100 0039 0054 lub w kasie Urzędu Gminy (do 23.10.2020 r.).

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska