Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na czas wakacji


Wójt Gminy Stary Dzików zawiadamia właścicieli nieruchomości, których domownicy są uczniami lub studentami o konieczności złożenia nowych deklaracji ze względu na wakacje i ujęcia w nich uczniów i studentów mieszkających podczas roku szkolnego w internatach i akademikach.

Deklarację należy złożyć do 10 lipca 2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska