Nabór wniosków w programie "Moja Woda"


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Moja woda”, realizowanego we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Cel programu

Celem programu jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.

Jakie wsparcie?

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji, nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji i nie więcej niż 5.000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

Co obejmuje dofinansowanie?

Dofinansowanie obejmuje zakup, montaż, budowę, uruchomienie, instalacji takich jak:

a) przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,

b) instalacja rozsączająca,

c) zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny:

• zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,

• zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3 wymagane jest aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),

• zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności,

d) elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Terminy

Program realizowany będzie w latach 2020-2024. Nabór wniosków ma charakter ciągły w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 maja 2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.

Procedura składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie dostępne do pobrania po zalogowaniu w Portalu Beneficjenta.

Należy je składać w wersji elektronicznej (na Portalu Beneficjenta) oraz papierowej (przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów).

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje znajdują się w treści „Programu priorytetowego Moja Woda” oraz „Regulaminie naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024”.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Funduszu pod numerami telefonu:

8.00 - 10.00 Katarzyna Karnas - tel. 17 853 63 61, wew. 136,
10.00 - 12.00 Anna Madera-Piech - tel. 17 853 63 61, wew. 124,
12.00 - 14.00 Magdalena Chmaj-Worosz - tel. 17 853 63 61, wew. 121,
14.00 - 15.30 Przemysław Belczyk - tel. 17 853 63 61, wew. 128

Wymagana dokumentacja

Program priorytetowy „Moja Woda"

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach PP "Moja Woda"

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska