XXIX (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy


W czwartek 16 lipca 2020 r. o godz. 8.00 w sali narad w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 86 w Starym Dzikowie odbędzie się XXIX sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie Uchwały Nr 150/XXIX/2020 w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Dzików oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku.
5. Zakończenie posiedzenia.

Obrady będą transmitowane na żywo pod tym linkiem.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska