Stanowisko do samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020


Od 1 września 2020 r. w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie przy ul. Kościuszki 79 dostępne jest stanowisko do przeprowadzenia samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego.

Stanowisko zostało przygotowane dla osób, które nie posiadają możliwości technicznych do wypełnienia formularza spisowego w domu. Wyznaczeni pracownicy w razie potrzeby będą zapewniali wsparcie merytoryczne i techniczne przy dokonywaniu samospisu.

Dane zebrane w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 są niezbędne do racjonalnego planowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa. Dostarczą informacji na temat sytuacji demograficznej, społecznej i gospodarczej rolników, a także prowadzonej produkcji rolnej.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Obowiązek ten można wypełnić trzema metodami poprzez:
- samospis internetowy za pośrednictwem interaktywnej aplikacji formularzowej dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem: spisrolny.gov.pl
od 1 września 2020 r.
- wywiad telefoniczny przeprowadzony przez rachmistrza telefonicznego – od 16 września 2020 r.
- wywiad bezpośredni z rachmistrzem terenowym – od 1 października 2020 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://spisrolny.gov.pl. W razie pytań pomocą służą pracownicy Gminnego Biura Spisowego w Starym Dzikowie pod numerem telefonu: 16 631 80 50.

Stanowisko do przeprowadzenia samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego jest dostępne od 1 września do 30 listopada 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. 7:30 - 15:30 – 1. piętro, pokój nr 9.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska