Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy


Informuję, że z dniem 15 października 2020 roku w wyniku zmian organizacyjnych następuje likwidacja kasy prowadzonej w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie.

W związku z powyższym od dnia 15 października 2020 r. wszelkie wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności na rzecz Gminy Stary Dzików można dokonywać na rachunek Urzędu prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Lubaczowie Oddział w Starym Dzikowie:

Dane Urzędu:

Gmina Stary Dzików
ul. Kościuszki 79
37-632 Stary Dzików


Opłata za odpady

Nr rachunku: 08 9101 0003 2014 6100 0039 0054


Podatki, woda, ścieki i pozostałe należności

Nr rachunku: 21 9094 0006 2001 0000 0039 0001


Należności można regulować również gotówką – w kasie Banku Spółdzielczego w Lubaczowie / Oddział w Starym Dzikowie.

Od dokonywanych wpłat gotówkowych Bank będzie pobierał opłatę w wysokości 1,00 zł.


                                                                                                             Wójt Gminy Stary Dzików
                                                                                                                  Tomasz Jabłoński

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska