Harmonogram odbioru odpadów komunalnych do 31.12.2021 r.


Harmonogram w formacie pdf

Harmonogram w formacie jpg

Stawki opłat oraz terminy i sposoby ich wnoszenia

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych i zakłady przetwarzania takich odpadów:

- zbieranie:

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk

- przetwarzanie:

1. Koltex Recykling s.c. Marcin Mitura, Urszula Mitura, ul. Kilińskiego 4, 36-100 Kolbuszowa
2. Euro-Eko Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska