Ograniczenia w pracy Urzędu Gminy


W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno Państwa, jak również pracujących osób w Urzędzie od dnia 03.11.2020 r. wprowadza się następujące zasady załatwiania spraw w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie:

1. W miarę możliwości sprawy w Urzędzie proszę załatwiać w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę. W związku z tym prosimy o przysyłanie pism (wniosków, próśb, podań):
a) pocztą elektroniczną na adres: urzad@starydzikow.pl
b) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Stary Dzików, ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików
c) poprzez ePUAP – adresy skrytek Urzędu: /GmStDz/skrytka oraz /GmStDz/SkrytkaESP (wielkość liter ma znaczenie).

Pomożemy w załatwieniu sprawy bez wychodzenia z domu – prosimy o kontakt z sekretariatem Urzędu tel. 16 631-80-50.

2. W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa interesanci będą przyjmowani przy wejściu do Urzędu, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się – tel. 16 631-80-50.

Przypominamy także, że z dniem 23 października 2020 roku w wyniku zmian organizacyjnych nastąpiła likwidacja kasy prowadzonej w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie.

W związku z powyższym wszelkie wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności na rzecz Gminy Stary Dzików można dokonywać na rachunek Urzędu prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Lubaczowie Oddział w Starym Dzikowie:

Dane Urzędu:
Gmina Stary Dzików
ul. Kościuszki 79
37-632 Stary Dzików

Opłata za odpady:
Nr rachunku: 08 9101 0003 2014 6100 0039 0054

Podatki, woda, ścieki i pozostałe należności:
Nr rachunku: 21 9094 0006 2001 0000 0039 0001

Należności można regulować również gotówką – w kasie Banku Spółdzielczego w Lubaczowie / Oddział w Starym Dzikowie.

Za utrudnienia przepraszamy.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska