Pożyczki płynnościowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw


Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w celu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru województwa podkarpackiego, przygotował propozycję wsparcia finansowego w postaci – Pożyczek płynnościowych.

Fundusz wprowadzając nowe pożyczki wychodzi naprzeciw oczekiwaniom naszych przedsiębiorców, którzy mocno odczuwają recesje i mają trudności związane z panującą pandemią. Aby maksymalnie ułatwić dostęp do tych pożyczek proponujemy możliwie szybką ścieżkę dostępu do finansowania. Nie wymagamy w tym przypadku od przedsiębiorcy przedstawiania zaświadczeń z ZUS i US (jedynie oświadczenia), także nie jest konieczne robienie biznesplanu czy prognoz (nie dotyczy pożyczki branżowej, gdzie będą wymagane prognozy). Pożyczki te będą traktowane priorytetowo, tak aby maksymalnie skrócić czas na ich oczekiwanie. Także forma zabezpieczenia w głównej mierze oparta o weksel in blanco jest prosta i szybka w realizacji. Przedsiębiorca ubiegający się o te pożyczki musi jedynie wypełnić wniosek i zebrać dokumenty wymienione na naszej stronie.

Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe, w tym np.:

- wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
- zobowiązania publiczno-prawne,
- spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
- zatowarowanie, półprodukty itp.,
- wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania.

Z pożyczek finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy Pożyczkobiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

Pożyczki płynnościowe:

1. Kwota pożyczki do 100 tyś zł.

- Okres finansowania: do 36 miesięcy (karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy)
- Oprocentowanie: zmienne nie niższe niż stopa referencyjna wyznaczona zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej
- Prowizja od udzielonej pożyczki – brak
- Okres udzielania pożyczki do 31.12.2020 roku.
- Zabezpieczenie spłaty: obligatoryjnie weksel in blanco, możliwe inne prawne formy zabezpieczeń ustanawiane indywidualnie w zależności od oceny poziomu ryzyka.

2. Kwota pożyczki do 150 tyś zł.

- Okres finansowania: do 60 miesięcy (karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy)
- Oprocentowanie: zmienne nie niższe niż stopa referencyjna wyznaczona zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej
- Prowizja od udzielonej pożyczki – brak
- Okres udzielania pożyczki do 31.12.2020 roku.
- Zabezpieczenie spłaty: obligatoryjnie weksel in blanco, możliwe inne prawne formy zabezpieczeń
- ustanawiane indywidualnie w zależności od oceny poziomu ryzyka.

3. Pożyczka branżowa do 300 tyś zł (turystyka, gastronomia i usługi noclegowe)

- Okres finansowania: do 72 miesięcy (karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy)
- Oprocentowanie: zmienne nie niższe niż stopa referencyjna wyznaczona zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej
- Prowizja od udzielonej pożyczki – brak
- Okres udzielania pożyczki do 31.12.2020 roku.
- Zabezpieczenie spłaty: obligatoryjnie weksel in blanco, możliwe inne prawne formy zabezpieczeń ustanawiane indywidualnie w zależności od oceny poziomu ryzyka.

Wydatkowanie środków Pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty Pożyczki, przy czym termin ten dotyczy daty wystawienia dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków.

Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny w rozumieniu przepisów prawa krajowego.

Więcej informacji o ofercie na naszej stronie http://www.pfr-podkarpackie.pl/oferta.html oraz profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/PodkarpackiFunduszRozwoju/


WWW.PFR-PODKARPACKIE.PL
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
KRÓLA KAZIMIERZA 7 LOK. 2 35-061 RZESZÓW
Tel. 17 786 35 49, fax 17 784 40 16
sekretariat@pfr-podkarpackie.pl

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska