XXXVII sesja Rady Gminy


W środę 27 stycznia 2021 r. o godz. 12.00 w sali narad w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 86 w Starym Dzikowie odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rewiru Dzielnicowych w Gminie Stary Dzików z oceny stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego za 2020 r.
7. Przedstawienie sprawozdania z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 rok.
8. Informacja o realizacji zadań gminy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
9. Głosowanie uchwał.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie posiedzenia.

Obrady będą transmitowane na żywo pod tym linkiem.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska