Szczepienia przeciw COVID-19


Centrum Medyczne Kormed jest wyjazdowym punktem szczepień – czyli zespołem dedykowanym do szczepień wykonywanych w domu. Dotyczy to osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą samodzielnie dotrzeć do stacjonarnego punktu szczepień.

Zadania mobilnych zespołów szczepień:

– zespół wyjazdowy przyjmuje zgłoszenia bezpośrednio od przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, która potwierdza zasadność szczepienia i przekazuje taką informację w postaci papierowej lub elektronicznej;

– informacja powinna zawierać unikalny numer skierowania pacjenta na szczepienie oraz stwierdzenie zasadności szczepienia w miejscu pobytu pacjenta;

– informację przekazuje placówka POZ w każdy dostępny sposób, uzgodniony z wyjazdowym punktem szczepień, z zachowaniem bezpieczeństwa ochrony danych osobowych;

– po otrzymaniu informacji wyjazdowy punkt szczepień kontaktuje się z Pacjentem (ważne jest podanie numeru telefonu) lub osobą działającą w jego imieniu, wpisuje (rejestruje) pacjenta w systemie e-Rejestracji poprzez utworzenie harmonogramu szczepień tzw. slotów wewnętrznych oraz wyznacza termin szczepienia;

– pacjenta może również zgłosić do zespołu wyjazdowego pielęgniarka opieki długoterminowej; w takiej sytuacji postępowanie jest analogiczne jak w przypadku zgłoszenia za pośrednictwem placówki POZ;

– zespół wyjazdowy, ustalając terminy szczepień, bierze pod uwagę odległość pomiędzy kolejnymi pacjentami i czas, w jakim należy zużyć fiolkę szczepionki.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska