Bez PIT dla młodych


Bez PIT dla młodych to nowa ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla osób do 26. roku życia.
Ulga przeznaczona jest dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) i z umów zlecenia zawartych z firmą. A począwszy od 2021 r. – również z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego.

Więcej: www.podatki.gov.pl/pit/bez-pit-dla-mlodych


Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska