Zgłaszanie szkód po nawałnicy w sobotę 19 czerwca


Wójt Gminy informuje, że szkody powstałe w wyniku nawałnicy z soboty 19 czerwca można zgłaszać w Urzędzie Gminy lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wnioski dot. szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane przez grad, deszcz nawalny, które miało miejsce w sobotę 19 czerwca na terenie gminy Stary Dzików przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy.

- w przypadku uderzenia pioruna szkody muszą być udokumentowane protokołami Straży Pożarnej lub Policji lub Powiatowego Inspektora Weterynarii w przypadku zwierząt gospodarskich, gdy do zdarzenia doszło poza budynkiem inwentarskim,

- w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich szkody spowodowane przez deszcz nawalny oznaczają szkody powstałe wskutek deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4 (40 mm na 1 m2 w ciągu 1 h – słup wody 1 mm na powierzchni 1 m2 ma objętość 1 l). W przypadku braku możliwości ustalenia tego współczynnika bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące o działaniu deszczu nawalnego. Deszcz nawalny powoduje zniszczenie roślin przez wygnicie, wymycie, silne zamulenie uprawy, pokrycie roślin nalotami mułu i piasku, zniszczenie liści czy złamanie pędów.

Całkowita powierzchnia upraw rolnych musi być zgodna z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich składanym do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w roku 2021.

Oszacowanie strat przez Komisję Gminną nastąpi bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie do 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia tych szkód.

Do pobrania:

Wniosek o oszacowanie strat

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska