Przypomnienie o płatnościach za odbiór odpadów komunalnych


Przypominamy, że dnia 20.04.2021 r. upłynął termin płatności za odbiór odpadów komunalnych za 2. kwartał - kwiecień, maj, czerwiec.

Prosimy o dokonanie wpłat przelewem, w banku lub na poczcie na numer rachunku bankowego 08 9101 0003 2014 6100 0039 0054.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska