Pomoc finansowa Powiatu Przeworskiego dla mieszkańców naszej gminy


W czwartek 1 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Przeworsku odbyło się podpisanie umowy między Powiatem Przeworskim a Gminą Stary Dzików w sprawie udzielenia przez Powiat pomocy finansowej Gminie w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy z 19 czerwca br. Pomoc w kwocie 50 tys. zł jest przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy mieszkańców naszej gminy.
W imieniu swoim, radnych i mieszkańców gminy Stary Dzików serdecznie dziękuję Staroście i radnym Powiatu Przeworskiego za udzieloną pomoc.


                                                                            Tomasz Jabłoński
                                                                      Wójt Gminy Stary Dzików

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska