XIX Międzywojewódzki Przegląd Grup Obrzędowych „Wątki Folkloru Ludowego”


W upalne niedzielne popołudnie 11 lipca 2021 r. mieszkańcy gminy Stary Dzików spotkali się by obejrzeć „Mały teatr”, widowiska obrzędowe przygotowane przez zespoły ludowe i grupy obrzędowe podczas XIX Międzywojewódzkiego Przeglądu Grup Obrzędowych „Wątki Folkloru Ludowego”. Przegląd w tym roku odbył się w plenerze na scenie stadionu sportowego „Victoria” Stary Dzików.

Na wstępie Wójt Gminy Stary Dzików Tomasz Jabłoński oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie Edyta Panek powitali zaproszonych gości, występujące zespoły i zaprosili do wspólnego obejrzenia przygotowanych inscenizacji.

W tym dniu swoją obecnością nas zaszczycili: Anna Huk Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Zenon Swatek Starosta Powiatu Lubaczowskiego, Józef Ozimek Członek Zarządu Powiatu Lubaczowskiego, Bogdan Ozimek Przewodniczący Rady Gminy Stary Dzików. W imieniu Poseł Teresy Pamuły Pani Anna Rutkowska, natomiast w imieniu Senatora Mieczysława Golby podziękowała za zaproszenie Pani Anna Huk.

Uczestnicy konkursu pokazali m.in. fragmenty drugiego dnia wesela, życie zielarek na wsi, widowisko dotyczące wierzeniom w duchy, topielce, błądy, wspólne darcie pierza, plotkowanie, opowiadanie niezwykłych historii i emocje, jakie towarzyszyły tym wydarzeniom oraz wiele innych ciekawych obrzędów i zwyczajów, które dziś są już tylko wspomnieniem.

Komisja konkursowa w składzie: Anna Demczuk – aktorka, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie oraz Justyna Niepokój-Gil – etnograf, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej po obejrzeniu pięciu prezentacji, kierując się postanowieniami regulaminu przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce wraz z nagrodą pieniężną ufundowaną przez Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie i Wójta Gminy Stary Dzików oraz nagrodę rzeczową ufundowaną przez panią Teresę Pamułę – posła na Sejm RP dla zespołu „ZORZA” z Dereźni woj. lubelskie za spektakl „Poratujcie kumo”.

II miejsce wraz z nagrodą pieniężną ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu dla Zespołu Regionalnego WESELE KRZEMIENICKIE z Krzemienicy woj. podkarpackie za spektakl „Drugi dzień wesela”.

III miejsce wraz z nagrodą pieniężną ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu dla zespołu ŚWITEŹ z Węglina woj. lubelskie za spektakl „Piórnia”.

Dwa równorzędne wyróżnienia pieniężne otrzymały:

- Zespół Ludowy „Białoboczoki” z Białobok woj. podkarpackie za spektakl „Ale się strachu najadłam” ufundowane przez Wójta Gminy Stary Dzików.

- Zespół obrzędowy z Sierakowa woj. podkarpackie za spektakl „Pieczenie chleba” ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie.

Wszystkie zespoły otrzymały gliniane garnki ufundowane przez Wójta Gminy Stary Dzików.

Organizatorami Przeglądu byli: Wójt Gminy Stary Dzików, Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie, Centrum Kulturalne w Przemyślu, a współorganizatorem Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie, zaś patronat honorowy sprawował Starosta Lubaczowski.

Galeria zdjęć

Przegląd na stronach Centrum Kulturalnego w Przemyślu:

- wyniki/relacja

- fotogaleria

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska