Uchwała Antysmogowa dla Podkarpacia


Marszałek Województwa Podkarpackiego przypomina, że od 1 czerwca 2018 r. na terenie województwa obowiązuje uchwała nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw (uchwała antysmogowa), której celem jest ograniczenie tzw. niskiej emisji z sektora komunalno-bytowego, będącej główną przyczyną przekroczeń norm jakości powietrza w naszym województwie.

W efekcie tej uchwały, do końca 2021 roku, mieszkańcy naszego województwa powinni wymienić stare kotły na paliwo stałe, tj. mające ponad 10 lat i pozaklasowe (poniżej 3 lub 4 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012).

Na ten cel można pozyskać dotację w ramach programu „Czyste Powietrze” realizowanego m.in. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska