Spotkania informacyjne „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023”


Spotkania informacyjne
"Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023"

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej", Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Trygon – Rozwój i Innowacja" oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna informuje o otwarciu naboru wniosków w ramach projektu "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023". Celem projektu jest: zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych; wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne; wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych; wzmocnienie potencjału trzeciego sektora.

W 2021 r. przewidziane zostały cztery ścieżki realizacji inicjatyw:
- "Oddolne inicjatywy mieszkańców" (Ścieżka I);
- "Rozwój młodej organizacji" (Ścieżka II);
- "Wygraj w tysiąca  czyli młodzież w działaniu" (Ścieżka III);
- "Mikrodotacje branżowe" (Ścieżka IV).

Szczegółowe informacje związane z dotacjami zostaną przekazane w czasie spotkań informacyjnych oraz zawarte są w Regulaminie Konkursu zamieszczonym na portalu: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl.

Nabór do Konkursu w roku 2021 rozpoczyna się z dniem 14 lipca i trwać będzie w następujących terminach:
- ścieżki "Oddolne inicjatywy mieszkańców", "Rozwój młodej organizacji" i "Mikrodotacje branżowe" – od 14 lipca 2021 r. do 04 sierpnia 2021 r. roku, godz. 16:00
- ścieżka "Wygraj w Tysiąca – młodzież w działaniu" – w trybie ciągłym od 14 lipca 2021 r. do 15 października 2021 r., przy czym rozstrzygnięcia złożonych w danym okresie wniosków będą dokonywane raz w miesiącu.

Realizacja nagrodzonych inicjatyw odbywać się  będzie w terminie 1 września do 30 listopada. Ze strony Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" osobą do kontaktu jest: Damian Zakrzewski – koordynator lokalny Projektu (tel. 790-688-622, e-mail: nisko.fio@gmail.com).

LGD Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" objęło wsparciem powiaty: niżański, leżajski, łańcucki, przeworski, jarosławski i lubaczowski.

Zapraszamy!

Z nami zrealizujesz pomysł na aktywność obywatelską.

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska