Przekazanie koparko-ładowarki w ramach inwestycji pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Dzikowie"


W piątek 23.07.2021 r. w ramach prowadzonej inwestycji związanej z Budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Dzikowie odbyło się przekazanie koparko-ładowarki od wykonawcy zadania tj. Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Roman Głowala z Biłgoraja. Nowa koparka będzie służyła do obsługi PSZOK-u oraz prowadzenia prac ziemnych na terenie gminy.

Koszt całej inwestycji ma wynieść 1.721.469,76 zł, z czego 1.000.000 zł gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Inwestycja ma zostać oddana do użytku w listopadzie 2021 r.


                                                                      Tomasz Jabłoński
                                                                Wójt Gminy Stary DzikówOdwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska