W Nowym Dzikowie powstanie izba tradycji


 

Zadanie pn. „Utworzenie izby tradycji wsi Nowy Dzików poprzez budowę altany na dawny sprzęt rolniczy” realizowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy wsi na lata 2021-2025”

Gmina Stary Dzików informuje, że na podstawie złożonego Wniosku o pomoc finansową z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi oraz podpisanej z Województwem Podkarpackim w dniu 26.07.2021 r. Umowy o dofinansowanie Nr 6/OW-IX.072.11.27.2021/2021 otrzyma pomoc finansową w kwocie 11.591,00 zł na realizację zadania pn.: „Utworzenie izby tradycji wsi Nowy Dzików poprzez budowę altany na dawny sprzęt rolniczy” w miejscowości: Nowy Dzików. Całkowita wartość zadania to 24.000,00 zł.

W ramach zadania wykonane zostaną:
- roboty ziemne,
- roboty fundamentowe,
- konstrukcja główna altany,
- dach – pokrycie altany,
- zabezpieczenie elementów drewnianych,
- utwardzenie nawierzchni.

Realizacja tego zadania ma umożliwić społeczności lokalnej wykonanie inicjatywy, która pochodzi bezpośrednio od grupy społecznej funkcjonującej w sołectwie Nowy Dzików. Poprzez współpracę mieszkańców dojdzie do integracji lokalnych środowisk. Realizacja tej inwestycji wpłynie na rozwój obszarów wiejskich poprzez wspieranie integracji i aktywizacji społeczności wiejskiej w aspekcie społecznym i kulturowym, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich poprzez rozwój infrastruktury technicznej.

Lokalizacja inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie świetlicy wiejskiej wzbogaci ofertę spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież jak również zachęci turystów oraz osoby przejeżdżające przez miejscowość do odwiedzenia altany. Stworzenie izby tradycji będzie początkiem wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w celu właściwego wykorzystania dostępnych przestrzeni wokół świetlicy.

Zadanie zostanie zrealizowane w okresie od 13.08.2021 r. do 22.10.2021 r.                                                                Wójt Gminy Stary Dzików

                                                                      Tomasz Jabłoński

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska