Projekt pn. "Sami dla siebie i Waszej przyszłości"


Uprzejmie informujemy, że Powiat Lubaczowski/Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie przy współpracy "Stowarzyszenia Aktywizacji i Pomocy Osobom z Różnymi Potrzebami Rozwojowymi "Roztoczańska Perspektywa", od września 2021 r. realizuje projekt pn. "Sami dla siebie i Waszej przyszłości" współfinansowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Powiat Lubaczowski w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" – edycja 2021 r.

Informacje dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska