Broszura "Praktycznie o azbeście – poradnik dla mieszkańców, przedsiębiorców i urzędników"


Powiat Lubaczowski w celu propagowania działań edukacyjno-informacyjnych dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu, w ramach Porozumienia z Ministrem Rozwoju i Technologii przygotował broszurę skierowaną do mieszkańców, przedsiębiorców i urzędników. Broszura ma na celu przybliżenie problematyki zagrożeń oraz wskazanie dobrych praktyk w zakresie postępowania z wyrobami azbestowymi tj. demontażem, unieszkodliwianiem oraz obowiązkami mieszkańców, przedsiębiorców i urzędników.

Aby pobrać broszurę, proszę kliknąć jej nazwę poniżej:

Praktycznie o azbeście (PDF, 4 MB)

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska