Poseł na Sejm RP Teresa Pamuła w szkole w Cewkowie


Pomagać, aby inni mogli wieść lepsze życie – to myśl przewodnia spotkania, które odbyło się 11 października 2021 r. w naszej szkole z Poseł Sejmu RP Panią Teresą Pamułą w towarzystwie Wójta Gminy Stary Dzików pana Tomasza Jabłońskiego. Na cześć znakomitych gości odbył się apel, który rozpoczęto głośnym i melodyjnym odśpiewaniem Hymnu Szkoły. Spotkanie rozpoczął Dyrektor szkoły pan Andrzej Buksak, powitał gości, przedstawił bieżące sprawy szkoły i podziękował Pani Poseł za zaangażowanie i pomoc w realizacji zrealizowanych i zaplanowanych projektów i przedsięwzięć naszej szkoły. W ramach dopełnienia podziękowań przedstawiciele Samorządu Szkolnego wręczyli kwiaty na ręce Pani Poseł, dziękując za wsparcie wielu projektów realizowanych w naszej szkole, które ułatwiają pracę i naukę.

Pani Poseł skierowała krótką mowę do uczniów, ich rodziców i pracowników szkoły. Złożyła życzenia z okazji nadchodzącego święta – Dnia Edukacji Narodowej, wręczając bukiet kwiatów na ręce przedstawiciela grona pedagogicznego. W krótkiej lekcji wychowania obywatelskiego przedstawiła pracę Sejmu RP oraz wskazała wartości, które propaguje w pracy poselskiej. Powiedziała o możliwościach i szansach dla rozwoju naszej małej ojczyzny, które to działania są przez Nią popierane i propagowane.

Rozwijajcie swoje pasje, kształćcie umiejętności, realizujcie marzenia – to słowa skierowane do uczniów przez Panią Poseł. Zachęcając uczniów, aby wykorzystywali swoje talenty, umiejętności byli „najlepszą wersją samego siebie”, zaproponowała uczniom wycieczkę do Sejmu RP. Następnie Pani Poseł podziękowała za życzliwe przyjęcie oraz zadeklarowała dalszą chęć pomocy dla szkoły i środowiska.

Pani Poseł, na ręce Dyrektora Szkoły, wręczyła upominki dla uczniów na lekcje wiedzy o społeczeństwie oraz dla wyróżniających się uczniów.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Stary Dzików pan Tomasz Jabłoński, który dołożył cegiełkę podziękowań dla Pani Poseł, podziękował za zaangażowanie i pomoc w zdobywaniu środków na rozwój naszej szkoły i gminy.

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze i zakończyło się wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

Galeria zdjęć

Autor: Genowefa Maksymowicz
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska