Powstała tablica informacyjna o historii społeczności żydowskiej w Starym Dzikowie


W sobotę 9 października 2021 r. przed synagogą w Starym Dzikowie udostępniono tablicę prezentującą historię Żydów dzikowskich. Większość tekstu umieszczonego na tablicy opracował historyk regionalista Tomasz Róg z Cieszanowa. Inicjatorami tego projektu są przedstawiciele Janowskiego Stowarzyszenia Ławeczka Dialogu, którzy nawiązali kontakt z tutejszą Gminą w celu upamiętnienia żydowskiej społeczności Starego Dzikowa. Pomysłodawcy przedsięwzięcia chcieli także przypomnieć, że przez kilka lat tutejszym rabinem był Pinchas Menachem Singer, ojciec Isaaca Bashevisa Singera, laureata literackiej Nagrody Nobla, dzięki któremu Stary Dzików wszedł do światowej literatury. To właśnie w roku 2021 przypada setna rocznica objęcia funkcji rabina przez Pinkasa Singera w Starym Dzikowie.

Dziękujemy Janowskiemu Stowarzyszeniu Ławeczka Dialogu za cenną inicjatywę oraz nawiązanie współpracy w działaniach związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego naszej miejscowości. Ze swej strony deklarujemy chęć dalszej współpracy w realizacji podobnych przedsięwzięć.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska