Dofinansowanie dla Gminy Stary Dzików w ramach Polskiego Ładu


Pod koniec października ogłoszono wyniki pierwszego naboru wniosków w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład.

Do tego programu gmina Stary Dzików złożyła trzy wnioski, z których jeden, największy, pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stary Dzików” został przyjęty. Wartość tego zadania wynosi 9.800.000 zł a poziom dofinansowania – 95 %, czyli gmina otrzyma 9.310.000 złotych. Pieniądze te zostaną wydatkowane na budowę około 3 km nowych dróg oraz przebudowę 10 km dróg istniejących.

Ponadto rząd przeznaczył pieniądze dla samorządów lokalnych na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Nasza gmina w ramach tego dofinansowania otrzyma 300.000 zł.

Serdecznie dziękuję Poseł Teresie Pamule, Poseł Annie Schmidt i Senatorowi Mieczysławowi Golbie za wspieranie gminy w pozyskiwaniu dofinansowań.


                                                                     Wójt Gminy Stary Dzików
                                                                           Tomasz Jabłoński

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska