Dotacje na szkolenia pracowników przedsiębiorstw - nabór w ramach projektu PARR S.A. pt. „Fundusz Usług Rozwojowych”


Miło nam poinformować, że Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od 10 listopada prowadzi XXI nabór wniosków w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.

W ramach projektu przedsiębiorcy z subregionu przemyskiego (powiaty: Miasto Przemyśl, przemyski, jarosławski, lubaczowski, przeworski) mogą otrzymać dofinansowanie na szkolenia pracowników. Z dotacji mogą skorzystać także właściciele przedsiębiorstw.

Aby otrzymać dofinansowanie należy:
1. Wybrać szkolenie na stronie: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl
2  Złożyć do PARR S.A. formularz zgłoszeniowy na wybrane szkolenie.
3. Podpisać umowę o dotację z PARR S.A.
4. Zapisać się na szkolenie i wziąć w nim udział.
5. Złożyć dokumenty rozliczeniowe do PARR S.A.

Formularze zgłoszeniowe w ramach XXI naboru do projektu można składać
za pośrednictwem operatora pocztowego bądź firmy kurierskiej lub osobiście w Biurze Projektu
od 10.11.2021 r. do 26.11.2021 r.

Do rozdysponowania jest 192.500 PLN.

Nabór nr XXI jest adresowany WYŁĄCZNIE do  MIKRO I MAŁYCH przedsiębiorstw. Dodatkowo, w PRZYPADKU MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW o dofinansowanie mogą ubiegać się WYŁĄCZNIE PRZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRE NIE OTRZYMAŁY DOTYCHCZAS dofinansowania na usługi rozwojowe w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego” realizowanego przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych projektem zapraszamy do siedziby Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 7/1) oraz do Punktów Konsultacyjnych w Lubaczowie, Przeworsku i Jarosławiu.
Doradcy PARR S.A. pomogą bezpłatnie wypełnić dokumenty zgłoszeniowe.

Więcej informacji o naborze na stronie www.funduszuslugrozwojowych.parr.pl

Kontakt:
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1, Przemyśl
tel. (16) 633 63 88 wew. 2, 3, 4, 5
e-mail: uslugirozwojowe@parr.pl


Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska