Kuratorska Kampania Przeciw Przemocy


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie informuje, że realizując działania profilaktyczne prowadzące do przeciwdziałania występowania zjawiska przemocy na terenie Gminy Stary Dzików podjął współpracę z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Lubaczowie w ramach prowadzonej IV Kuratorskiej Kampanii Przeciw Przemocy.

W ramach współpracy w dniu 17 listopada 2021 r. w godzinach 9.00-12.00 w siedzibie GOPS tj., ul. Kościuszki 86 odbędzie się dyżur kuratora zawodowego Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Lubaczowie oraz pracowników socjalnych. Podczas dyżuru każdy z mieszkańców gminy będzie mógł skorzystać z bezpłatnej konsultacji w aspekcie przeciwdziałaniu przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Zachęcamy do skorzystania z oferowanej formy wsparcia.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska