Strona główna -> O NAS -> Urząd Gminy

Urząd Gminy w Starym Dzikowie
Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

 

Numer rachunku bankowego Urzędu Gminy, na który należy dokonywać wpłat należności wobec Gminy
za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, Oddział/Filia w Starym Dzikowie
08 9101 0003 2014 6100 0039 0054

 

Numer rachunku bankowego Urzędu Gminy, na który można dokonywać wszelkich innych wpłat należności wobec Gminy:

Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, Oddział/Filia w Starym Dzikowie
21 9094 0006 2001 0000 0039 0001


Organizacja Urzędu Gminy

1. Urząd jest jednostką organizacyjną Gminy, działającą w formie jednostki budżetowej, przy pomocy której Wójt realizuje gminne zadania publiczne oraz zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw oraz porozumień zawartych z innymi jednostkami administracji publicznej.
2. Urząd wykonuje zadania związane z mieniem Gminy i realizacją jej dochodów i wydatków.
3. Urząd działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, aktów prawnych wydawanych przez Radę oraz Wójta, a w szczególności Statutu Gminy i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.
4. Siedzibą Urzędu jest Stary Dzików. 

W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i samodzielne stanowiska pracy:

1. Referat Organizacyjny
2. Referat Finansowy
3. Referat Inwestycji, Gospodarki, Infrastruktury i Środowiska
4. Urząd Stanu Cywilnego
5. Samodzielne stanowisko d/s gospodarki komunalnej, dziedzictwa kulturowego i gospodarki wodnej
6. Samodzielne stanowisko ds. leśnictwa

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska