Strona główna -> KULTURA -> Działalność kulturalna

Do pobrania: Zawiadomienie o organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej (zabawa publiczna, dyskoteka)

Działalność kulturalna na terenie gminy kultywowana jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie, który w czerwcu 1990 r. zgodnie z ustawą, został wpisany do rejestru Instytucji Kultury. W tym czasie zrzeszał on liczne zespoły artystyczne, młodzieżowe i zespoły Kół Gospodyń Wiejskich. Na terenie Gminy było aktywnych jednocześnie 6 zespołów śpiewaczych.

Priorytetową imprezą kulturalną jest SPOTKANIE Z KULTURĄ. Została ona zapoczątkowana w lipcu 1985r. na granicy gminy Stary Dzików i gminy Obsza z okazji połączenia drogą asfaltową dwóch województw: przemyskiego i zamojskiego. Wówczas impreza organizowana była przez gminę Stary Dzików i gminę Obsza pod nazwą DNI MIEJSCOWOŚCI.

W miarę zainteresowania mieszkańców obu województw impreza rozrosła się i w 1990r. zmieniono nazwę na SPOTKANIE Z KULTURĄ.

Inną imprezą folklorystyczną jest Regionalny Przegląd Grup Obrzędowych. Zapoczątkowany on został w 1996r. pod nazwą Przegląd Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Stary Dzików, w póżniejszym czasie rozszerzony o powiat lubaczowski a w chwili obecnej o rejon Pogranicza Nadsańskiego. W 2002r. patronat nad przeglądem objął Starosta Powiatu Lubaczowskiego. Obecnie Regionalny Przegląd Grup Obrzędowych odbywa się pod nazwą WĄTKI FOLKLORU LUDOWEGO.

W 1996r. odbył się Przegląd Zespołów Artystycznych Szkół Podstawowych. Przegląd organizowany w kategoriach: teatr, kabaret, śpiew i taniec, w którym udział wzięło wszystkie 5 Szkół Podstawowych z gminy Stary Dzików.

Corocznie od 1992r. w pierwszą niedzielę lipca organizowany jest FESTYN SPORTOWY, na którym organizuje się gry i zabawy sportowe dla mieszkańców gminy i turniej meczów piłki nożnej z udziałem drużyn z klubów sportowych z okręgu, od 2000r. odbywa się turniej piłki nożnej o puchar Starosty Powiatu Lubaczowskiego z udziałem czterech drużyn, w tym drużyny KS NIEMIROV z Ukrainy.

W grudniu 1992r. Społeczna Rada Programowa działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzikowie wraz z grupą osób zorganizowała Jasełka. Występ grupy z przedstawieniem Jasełek odbywał się nie tylko w naszej gminie ale i poza granicami województwa.

Corocznie wspólnie z Komendą Hufca ZHP organizujemy ZIMOWISKO, na którym można spędzić czas w grupach z dziećmi o podobnym zainteresowaniu.

Dla najmłodszych dzieci organizujemy corocznie w grudniu spotkanie ze św. Mikołajem, gdzie dzieci mogą pobawić się z nim i porozmawiać. Stałą imprezą coroczną zlecaną przez Wójta Gminy Stary Dzików są DOŻYNKI organizowane w różnych miejscowościach naszej gminy, na których popisują się zespoły artystyczne działające w naszej gminie.

Zespoły artystyczne działające na terenie gminy Stary Dzików bardzo licznie brały udział w różnych imprezach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Zespół KGW z Cewkowa Woli występował w Jeleniej Górze na Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych, w Kazimierzu n. Wisłą na Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel Śpiewaków i Zespołów Śpiewaczych. W swoim repertuarze posiadają również obrzędy i zwyczaje ludowe takie jak: święcenie paschy pokazywane w Reczpolu podczas Kiermaszu Wielkanocnego, obrzęd kiszenia kapusty, pokazywały przędzenie lnu, kiszenie kapusty. Zespół „Dzikowianie” ze Starego Dzikowa może poszczycić się licznymi wyjazdami na Regionalne przeglądy zespołów śpiewaczych i grup obrzędowych organizowane między innymi przez Centrum Kulturalne w Przemyślu i Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. Przedstawiał obrzędy weselne, obrzęd żniwny, pieczenie chleba, wiosenne wyprowadzanie krowy na wypas.

Młodzieżowa Grupa Taneczna „GGT” reprezentuje gminę w pokazach tanecznych na Dożynkach i przeglądach tanecznych poza terenem gminy.

W tym roku na eliminacjach Regionalnego przeglądu kapel śpiewaków i zespołów śpiewaczych w Kańczudze zespół śpiewaczy „Dzikowianie” zajął II miejsce, pani Aniela Mrówka z zespołu KGW Cewków Wola w kategorii solistka zajęła I miejsce i zakwalifikowała się po raz drugi do Kazimierza n. Wisłą na XL Ogólnopolski przegląd kapel solistów i zespołów śpiewaczych.

Na terenie Gminy Stary Dzików działalność kulturalna jest bardzo rozwinięta. W każdej miejscowości znajduje się świetlica wiejska. Staramy się wyłapywać talenty i stwarzać im warunki do dalszego rozwoju. Dzięki ludziom otwartym i odważnym kultywujemy dobro naszej kultury ludowej i przekazujemy je młodszemu pokoleniu.

Stary Dzików 15.05.2006r.

Opracował: Leszek Król

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska