Strona główna -> KULTURA -> Projekty w ramach PPWOW

Od 30 sierpnia 2008 r. do końca roku Gminny Ośrodek Kultury realizował na terenie gminy trzy projekty ze środków Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich w ramach Programu Integracji Społecznej.


Projekt „Zdrowa i pogodna jesień życia”

Spotkania odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzikowie. Odbiorcami były osoby pochodzące ze środowisk o różnym statusie materialnym. Celem spotkań było zagospodarowanie wolnego czasu i przekazywanie wspomnień życiowych, dające możliwość odczucia bycia potrzebnym i akceptowanym w środowisku.
Spotkania odbywały się systematycznie dwa razy w miesiącu w czwartki w godzinach od 9.00 do 13.00.

Harmonogram

Planowane zadania i sposób ich realizacji

Termin

Miejsce

Spotkanie organizacyjne - integracja grupy poprzez wybór władz klubu, przygotowanie pomieszczenia

11.09.2008r. godz. 9.00-13.00

Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie

Udział w pogadance „Niespodziewany początek jesieni” oraz dyskusja o zdrowym trybie życia i odżywiania

25.09.2008r. godz. 9.00-13.00

Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie

Wycieczka do Kazimierza Dolnego

27.09.2008r.

Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie

Spotkanie autorskie z autorem książki „Opowieści jarosławskiego Zasania” Janem Kucą - przedstawienie wartości zawartych w treści książki

9.10.2008r. godz. 9.00-13.00

Sala widowiskowa GOK

Wieczór taneczny w Klubie Seniora

23.10.2008r. godz. 9.00-13.00

Sala widowiskowa GOK

Pokaz kulinarny uczestniczek spotkania oraz pogadanka na temat "Odżywianie wczoraj i dziś"

6.11.2008r. godz. 9.00-13.00

Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie

Spotkanie „Andrzejkowe” - wieczór wspomnień przy muzyce, tańcu, ciastku i herbacie

27.11.2008r. godz. 15.00-19.00

Sala widowiskowa GOK

Witamy Świętego Mikołaja - wręczamy sobie upominki

4.12.2008r. godz. 9.00-13.00

Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie

Spotkanie opłatkowo-noworoczne, pogadanki przy ciastku i herbacie

18.12.2008r. godz. 9.00-13.00

Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie


Projekt „Wychowanie przez sztukę”

Projekt polegał na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych mających na celu organizowanie i prowadzenie różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz przekazywanie młodszym pokoleniom dziedzictwa kulturowego przez Koła Gospodyń Wiejskich.
Odbiorcami działań były dzieci i młodzież (w wieku 6-18 lat) pochodząca ze środowisk o różnym statusie materialnym z gminy Stary Dzików. Dokonywało się to poprzez obejmowanie opieką dzieci, wspieranie ich i rozwijanie zainteresowań.
W ramach realizacji zajęć tanecznych jednorazowo uczestniczyło 12 osób, w zajęciach muzyki i śpiewu - 6 osób, w zajęciach plastycznych - 8 osób, a w warsztatach rękodzieła ludowego - 15 osób.
Prowadzone zajęcia stanowiły będą formę spędzania wolnego czasu i dały możliwość wszechstronnego rozwoju. Stworzyły również możliwość emocjonalnego odreagowania i radzenia sobie z zagospodarowaniem wolnego czasu. Dzieci były objęte profesjonalną opieką kadry kształcącej i pedagogicznej.
Do prowadzenia zajęć zostały wybrane osoby posiadające doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z różnych środowisk.

Harmonogram

Planowane zadania

Terminy

Miejsce

Zajęcia taneczne

1. i 3. czwartek miesiąca, w godz. 16.00-19.00

Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie

Zajęcia taneczne

2. i 4. czwartek miesiąca, w godz. 16.00-19.00

Świetlica Wiejska w Cewkowie

Zajęcia z muzyki i śpiewu

1. i 2. sobota miesiąca, w godz. 15.00-18.00

Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie

Zajęcia z muzyki i śpiewu

3. i 4. sobota miesiąca, w godz. 15.00-18.00

Świetlica Wiejska w Moszczanicy

Zajęcia plastyczne

4. piątek miesiąca, w godz. 16.00-18.00

Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie

Zajęcia plastyczne

2. piątek miesiąca, w godz. 16.00-18.00

Świetlica Wiejska w Cewkowie

Zajęcia plastyczne

3. piątek miesiąca, w godz. 16.00-18.00

Świetlica Wiejska w Ułazowie

Rękodzieła ludowego

1. wtorek miesiąca, w godz. 16.00-18.00

Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie

Rękodzieła ludowego

2. wtorek miesiąca, w godz. 16.00-18.00

Świetlica Wiejska w Cewkowie Woli

Rękodzieła ludowego

3. wtorek miesiąca, w godz. 16.00-18.00

Świetlica Wiejska w Nowym DzikowieProjekt „Mieszkańcy zdrowi, bo sportowi”

W ramach tego projektu w dniu 30 sierpnia 2008 r. zorganizowano turniej juniorów piłki nożnej z udziałem reprezentacji poszczególnych miejscowości gminy Stary Dzików na boisku sportowym KS Victoria Stary Dzików oraz odbyło się 6 wyjazdów na basen do Horyńca Zdroju (tj. 2 razy w miesiącu) dla społeczności z gminy Stary Dzików.
Celem spotkań było zagospodarowanie wolnego czasu i krzewienie kultury fizycznej i sportu. Dokonywało się to poprzez cykliczne wyjazdy na basen i wyjazdy plenerowe. Ponadto projekt miał na celu wykształcenie wśród mieszkańców poczucia wartości i aktywność w swoim środowisku. Prowadzone spotkania stanowiły formę aktywnego spędzania wolnego czasu, dając możliwość odczucia bycia potrzebnym i akceptowanym w środowisku.

Harmonogram

Planowane zadania i sposób ich realizacji

Termin

Miejsce

Zorganizowanie turnieju piłki nożnej juniorów (integracja społeczeństwa poprzez udział w zawodach sportowych i wspólnym kibicowaniu, zabawa przy zespole muzycznym oraz wspólne pieczenie kiełbasy przy ognisku)

30.08.2008r.

Stadion Sportowy KS "Victoria" Stary Dzików

Wyjazd na basen (zajęcia ruchowe poprzez pływanie)

25.09.2008r., godz. 18.00

Horyniec Zdrój

Wyjazd na basen (zajęcia ruchowe poprzez pływanie)

27.09.2008r., godz. 18.00

Horyniec Zdrój

Wyjazd na basen (zajęcia ruchowe poprzez pływanie)

22.10.2008r., godz. 17.00

Horyniec Zdrój

Wyjazd na basen (zajęcia ruchowe poprzez pływanie)

29.10.2008r., godz. 17.00

Horyniec Zdrój

Wyjazd na basen (zajęcia ruchowe poprzez pływanie)

15.11.2008r., godz. 17.00

Horyniec Zdrój

Wyjazd na basen (zajęcia ruchowe poprzez pływanie)

22.11.2008r., godz. 17.00

Horyniec Zdrój

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska