Strona główna -> EDUKACJA -> SP w Starym Dzikowie

Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie
ul. Kościuszki 83
37-632 Stary Dzików
Tel.
(
16) 63-18-130
e-mail: zsstarydzikow@op.pl
www:
http://spstarydzikow.szkolnastrona.pl

Misja

"Wychowujemy tak naszych uczniów, by byli wrażliwi na drugiego człowieka, na sztukę, przyrodę, by znali i lubili siebie i innych, radzili sobie ze sobą i ze światem, by dążyli do własnego rozwoju, byli mądrzy, samodzielni i odważni."

Wizja

Celem edukacji w naszej szkole jest umożliwienie naszym uczniom podwyższenia poziomu ich kompetencji, czyli wiedzy i umiejętności poprzez ułatwianie nauki i pomoc w procesie uczenia się, w atmosferze intelektualno-emocjonalnej stymulacji do niezależnego, krytycznego i twórczego myślenia.
Chcemy aby naszą szkołę cechowały:
- realizacja wymagań programowych dostosowanych do możliwości ucznia,
- jasna dla uczniów struktura lekcji,
- dostosowywanie metod nauczania do stylów uczenia się uczniów,
- zachęcanie uczniów do aktywności,
- stosowanie metod aktywizujących,
- wzajemne uczenie się od siebie,
- wynagradzanie niezależnego myślenia,
- okazywanie uczniom sympatii,
- nacisk na rozumienie,
- nawyk udzielania informacji zwrotnych,
- rozwijanie mocnych stron uczniów,
- jasne kryteria oceny uczniów,
- entuzjazm nauczycieli i uczniów do pracy.

MOTTO SZKOŁY:
UCZCIWOŚĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ, DOTRZYMYWANIE ZOBOWIĄZAŃ, PRZYZNAWANIE INNYM PRAWA DO BŁĘDU, TOLERANCJA, OTWARTOŚĆ NA ODMIENNY NIŻ WŁASNY PUNKT WIDZENIA.

 

 

 

 

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska