Strona główna -> EDUKACJA -> SP w Cewkowie

Szkoła Podstawowa w Cewkowie
Cewków 81
37-632 Stary Dzików
tel.: (16) 631 82 01
e-mail:
spcewkow@poczta.onet.pl
www: http://spcewkow.szkolnastrona.pl

Budynek, w którym mieści się nasza szkoła został oddany do użytku w roku szkolnym 1998/1999. Była to 8-klasowa szkoła z Filialnymi Szkołami w Moszczanicy i Cewkowie Woli. W miarę upływu lat, kolejnych reform oświaty, zmienił się jej charakter.

Szkoła dysponuje pracownią komputerową, salą gimnastyczną, świetlicą, biblioteką. Młodzież w szkole uczy się języka niemieckiego i angielskiego. Szkoła zapewnia możliwość rozwijania zainteresowań w zajęciach pozalekcyjnych.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna dba o poziom nauczania, unowocześnianie bazy dydaktycznej i atrakcyjną dla młodzieży ofertę edukacyjną. Inicjujemy szereg działań mających na celu budowanie pozytywnego wizerunku naszej szkoły. Popieramy inicjatywy rodziców, czy też uczniów, współpracujemy z organami samorządowymi, staramy się aktywnie uczestniczyć w realizacji konkretnych przedsięwzięć.

Szkoła jest wierna tradycji i idei "małych ojczyzn", ale jednocześnie otwarta na nowoczesność i kontakty z Europą.

Szkołą kierują:
dyrektor - Andrzej Buksak
wicedyrektor -
Wiesław Kotula

 

 

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska