Nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy czuwa 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – wszystkie typu „S”, zrzeszających 168 członków czynnych, w tym 8 kobiet, 6 członków wspierających i 13 honorowych. Wszystkie jednostki posiadają remizy strażackie.

OSP w Cewkowie jest włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Posiada samochód Jelcz GCBAM/7/20/8, pompę szlamową WT 25, motopompę i agregat prądotwórczy.

OSP w Starym Dzikowie – samochód marki TATRA GCBA/6/32 i samochód marki ŻUK GLM, dwie motopompy, agregat prądotwórczy.

OSP Nowy Dzików – samochód marki NYSA GLM, motopompę.

OSP Moszczanica – samochód marki STAR 660 GBAM, samochód marki ZUK GLM i dwie motopompy.

OSP Ułazów – samochód marki VOLKSWAGEN 281-363 GLM, motopompę PO-5R oraz pompę szlamową HONDA WT 30X.

Oprócz akcji gaśniczych i ratowniczych strażacy biorą czynny udział w życiu gospodarczym i kulturalnym gminy. Żadna z ważniejszych imprez tego typu nie odbywa się bez ich udziału. Mundury strażackie ozdabiają wiele uroczystości, świąt i rocznic odbywających się na terenie gminy.

Zarząd Gminny
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

1. Jan Wach - Prezes
2. Jerzy Wenek - Wiceprezes

3. Mieczysław Nieckarz - Komendant Gminny

4. Tadeusz Jabłoński - Sekretarz

5. Tadeusz Grzebiennik - Skarbnik

6. Paweł Kołodziej - Członek

7. Zbigniew Duda - Członek

8. Władysław Gancarz - Członek

9. Piotr Mrówka - Członek

10. Marian Nieckarz - Członek

11. Wiesław Ziętek - Członek

12. Leszek Król - Członek

Komisja Rewizyjna:

1. Julian Kolasa - Przewodniczący
2. Zdzisław Nieckarz - Członek

3. Eugeniusz Kantor - Członek

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska